Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Nieuws

Viermaandsrapportage

18 juli 2019

Iedere vier maanden rapporteert ODNV over de voortgang van haar jaarprogramma. Onlangs is de rapportage over de maanden januari tot en met april opgeleverd. Gemiddeld genomen ligt de voortgang op schema. Meer in detail is….

Klantgericht werken

18 juli 2019

ODNV stimuleert mensen om een betekenisvolle bijdrage aan een gezonde en veilige fysieke leefomgeving te leveren. Hiervoor is het van belang dat wij inhoudelijk goede producten leveren, maar is het minstens net zo belangrijk dat….

Brancheplannen

8 april 2019

Branchegericht toezicht Automotive en Dierhouderijen “Door slimmer met informatie om te gaan bereiken we een groter effect met ons toezicht” Iedere vorm van toezicht is gericht op een verbetering van het naleefgedrag. Om het effect….

Officiële start van MijnEML

8 april 2019

Paul van Liempt, medewerker Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) snijdt de taart aan en hiermee is de officiële start van MijnEML een feit. De applicatie is online en kent ondertussen al een mooi aantal gebruikers. Een gesprek….

Het jaarverslag van ODNV 2018

8 april 2019

Jaarlijks rapporteert ODNV over haar werkzaamheden aan haar partners. In 2018 is ODNV gestart met het toepassen van het opdrachtgestuurd werken en cyclisch werken. Het principe hierbij is dat mensen om vraagstukken worden georganiseerd. Hiervoor….