Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Nieuws

Viermaandsrapportage 2017: productie verloopt volgens planning

19 juni 2017

Vanaf dit jaar bestaat onze rapportagecylus uit een vier-, acht- en twaalfmaandsrapportage (jaarverslag). Het algemene beeld is dat onze productie in de eerste vier maanden van 2017 volgens planning verloopt. Toezicht en handhaving De uitvoering van het handhavingsprogramma blijft met 22% wat achter op schema. Het totaal aan uitgevoerde controles bedraagt 28% van het geplande

Opdracht gestuurd werken vanuit interdisciplinaire teams

20 april 2017

Dit jaar is ODNV gestart met opdracht gestuurd werken vanuit interdisciplinaire teams. Waar we voorheen werkten vanuit een sectorale indeling, benaderen we het werk nu meer vanuit het voorliggende vraagstuk. De nieuwe werkwijze staat niet op zich zelf. We sorteren voor op de komst van de Omgevingswet, waar integraal werken een van de belangrijkste aspecten

ODNV als eerste ‘live’ met nieuw Omgevingsdossier

20 april 2017

ODNV heeft een belangrijke stap gezet om partners nog beter te bedienen en hen te voorzien van belangrijke informatie. Sinds 23 februari 2017 werken we met het Squit 20/20 Omgevingsdossier. Deze webgebaseerde doorontwikkeling van Squit XO maakt samenwerking en objectgerichte informatiedeling mogelijk, zowel intern als extern. Directeur Peter Verhoeven: “Omdat we de eerste omgevingsdienst zijn

Controle op energiebesparing bij zwembaden en sauna’s

20 april 2017

Tot 1 juli 2017 controleren de Gelderse omgevingsdiensten 100 zwembaden en sauna’s in Gelderland. De controles richten zich op de wettelijke verplichting tot energiebesparing. Door samen te werken en kennis en ervaringen te delen, brengen de Gelderse omgevingsdiensten het toezicht op energiebesparing bovendien op een hoger niveau. De toezichthouders controleren of de zwembaden en sauna’s

Bedrijvenkringen ondertekenen convenant energiebesparing

20 april 2017

Het Noord-Veluwe Ondernemers Overleg en VNO-NCW Noord-Veluwe hebben een energiebesparingsconvenant ondertekend. Hiermee beloven zij de doelstellingen van het landelijke SER Energieakkoord en het Gelders Energieakkoord positief uit te dragen naar hun achterban. Deze belofte sluit aan bij ‘Energieke Noord-Veluwse bedrijven’, een project waar ODNV aan deelneemt. Energieke Noord Veluwse bedrijven gaat over energiebesparing en energieopwekking.