Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Nieuws

Gegevens I-GO nu openbaar in te zien

4 juli 2017

Via I-GO hebben VTH-professionals met één muisklik toegang tot de meest actuele gegevens van bijna 36.000 milieu-inrichtingen in Gelderland. Ruim 90 procent van de verplichte gegevens zijn nu te vinden in de online geo-viewer van I-GO: www.igoview.nl. Daarmee sorteert ODNV voor op de komst van de Omgevingswet. De gemeenten, die de gegevens ook kunnen inzien, beschikken

Convenant Gegevensuitwisseling en Samenwerking ondertekend

27 juni 2017

Op vrijdag 23 juni 2017 hebben de Gelderse Omgevingsdiensten het Convenant Gegevensuitwisseling en Samenwerking met het OM (Functioneel Parket) en Politie ondertekend. Dit gebeurde na afloop van het WABO-coördinatieoverleg dat door de provincie Gelderland werd georganiseerd. De Gelderse Omgevingsdiensten hebben – samen met de Overijsselse RUD’s – al sinds april 2013 afspraken met Politie en

Viermaandsrapportage 2017: productie verloopt volgens planning

19 juni 2017

Vanaf dit jaar bestaat onze rapportagecylus uit een vier-, acht- en twaalfmaandsrapportage (jaarverslag). Het algemene beeld is dat onze productie in de eerste vier maanden van 2017 volgens planning verloopt. Toezicht en handhaving De uitvoering van het handhavingsprogramma blijft met 22% wat achter op schema. Het totaal aan uitgevoerde controles bedraagt 28% van het geplande

Opdracht gestuurd werken vanuit interdisciplinaire teams

20 april 2017

Dit jaar is ODNV gestart met opdracht gestuurd werken vanuit interdisciplinaire teams. Waar we voorheen werkten vanuit een sectorale indeling, benaderen we het werk nu meer vanuit het voorliggende vraagstuk. De nieuwe werkwijze staat niet op zich zelf. We sorteren voor op de komst van de Omgevingswet, waar integraal werken een van de belangrijkste aspecten

ODNV als eerste ‘live’ met nieuw Omgevingsdossier

20 april 2017

ODNV heeft een belangrijke stap gezet om partners nog beter te bedienen en hen te voorzien van belangrijke informatie. Sinds 23 februari 2017 werken we met het Squit 20/20 Omgevingsdossier. Deze webgebaseerde doorontwikkeling van Squit XO maakt samenwerking en objectgerichte informatiedeling mogelijk, zowel intern als extern. Directeur Peter Verhoeven: “Omdat we de eerste omgevingsdienst zijn