Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Nieuws

Onderzoek gezamenlijke aanpak Asbestdaken

1 augustus 2018

In aanloop naar het verbod op Asbestdaken per 1 januari 2024 hebben de bestuurlijke opdrachtgevers ODNV gevraagd om een plan van aanpak op te stellen. Om het plan goed te laten aansluiten op de wensen….

Onze nieuwe bestuurders

1 augustus 2018

De gemeentelijke verkiezingen in maart dit jaar hebben een nieuw bestuur voortgebracht voor ODNV. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van onze partners. Het algemeen bestuur stelt de begroting, jaarrekening en verordeningen vast. Het dagelijks bestuur….

Verbod asbestdaken

25 april 2018

Op 1 januari 2024 treed het asbestdakenverbod naar verwachting in werking. Voor die tijd moeten alle asbestdaken zijn vervangen. Het verbod geldt nu voor alle gebouwen en objecten met asbesthoudende dakbedekking, die in contact staat….

Milieuwebsite gemeente Harderwijk

25 april 2018

ODNV heeft samen met de gemeente Harderwijk het milieubeleid van de gemeente Harderwijk ontsloten op een milieuwebsite. De website is al even online, maar graag brengen wij deze alsnog onder uw aandacht. Op de website….

Gebiedsgerichte aanpak geur-geluidsklachten in Ermelo

24 april 2018

Afgelopen twee jaar heeft ODNV vanuit de wijk  ’t Trefpunt en de Julianalaan in Ermelo veel geur- en geluidsklachten ontvangen. De gemeente heeft ODNV daarom in 2017 verzocht om een plan van aanpak te maken…..