Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Nieuws

Jaarverslag 2017

12 februari 2019

Het werkpakket van Omgevingsdienst Noord-Veluwe bestaat in grote lijnen uit de milieutaken op het gebied van Toezicht en Handhaving, Vergunningverlening en Advisering. Deze taken worden uitgevoerd voor de provincie Gelderland en gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk,….

Maatregelen om energie te besparen

12 november 2018

Voor veel bedrijven zijn er nieuwe erkende maatregelen om energie te besparen die per 1 januari 2019 in werking treden. In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat bedrijven en het bevoegd gezag hier….

Samen kom je verder, het is leuker en uitdagender

12 november 2018

Veel van ons werk als ODNV kent een individuele component. Er wordt een vergunning verleend, een controle uitgevoerd, een advies gemaakt of de expertise voor een lastige juridische kwestie gevraagd. Als het druk is wordt….

Samen voorbereiden op de Omgevingswet

12 november 2018

Omgevingsdienst Noord-Veluwe werkt samen met de projectleiders Omgevingswet van gemeenten en ketenpartners, aan het inzichtelijk maken van onze rol en werkzaamheden voor de Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet is gepland op 1 januari 2021…..