Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Nieuws

Maak kennis met de heer Jan Polinder, nieuw bestuurslid van ODNV

20 juni 2016

De heer Jan Polinder, wethouder in de gemeente Elburg, heeft de heer Rien Boukema opgevolgd als lid van het algemeen en dagelijks bestuur van ODNV. Op 31 maart 2016 is hij tot DB-lid gekozen. Polinder (42) is getrouwd en vader van twee kinderen. Wanneer kwam hij voor het eerst in aanraking met ODNV en welke

Landelijk brancheteam autodemontage

10 juni 2016

Het toezicht op autodemontagebedrijven, een gemeentelijke taak, wordt in de regio Noord-Veluwe uitgevoerd door ODNV. Theo Roelofs is namens ODNV voorzitter van het landelijke brancheteam autodemontage. Hij organiseert jaarlijks twee bijeenkomsten waarbij het delen van ervaringen (kennis en kunde) centraal staat. 2 juni vond in Harderwijk de eerste bijeenkomst van dit jaar plaats. De ochtend

Groene Handhaving ook des ODNV’s

10 juni 2016

Wist je dat ODNV de taak Groene Handhaving uitvoert namens Regio Noord-Veluwe (RNV) en dat ODNV op dit onderwerp ook werkt aan kennisdeling binnen Gelderland? Omdat RNV geen expertise beschikbaar had voor deze taak heeft zij ODNV bij de oprichting gevraagd de uitvoering op zich te nemen. Peter Pfaff coördineert deze taak bij ODNV. Groene

ODNV levert input voor Gelders Plussenbeleid

10 juni 2016

De provincie Gelderland is druk bezig om het Gelders Plussenbeleid vorm te geven. Met het plussenbeleid wil de provincie de groei van niet-grondgebonden veehouderij mogelijk maken als een bedrijf investeert in maatregelen die verder gaan dan waartoe zij verplicht zijn. Om meer bouwmogelijkheden te krijgen dan toegestaan op grond van het bestemmingsplan dient het bedrijf

Milieubelemmeringen, kansen en uitdagingen voor vakantieparken

7 januari 2016

Een aantal recreatieparken in Harderwijk heeft aangegeven de recreatiebestemming om te willen zetten naar een woonbestemming. Omdat een woonbestemming in de milieuwetgeving vaak beter is beschermd dan een recreatiebestemming brengt de omgevingsdienst in beeld welke juridische kansen en belemmeringen er zijn bij deze transitie. In de omgeving van de recreatieparken kunnen bronnen aanwezig zijn die