Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Nieuws

Jan Polinder, nieuw bestuurslid ODNV

7 september 2016

De heer Jan Polinder, wethouder in de gemeente Elburg, heeft de heer Rien Boukema opgevolgd als lid van het algemeen en dagelijks bestuur van ODNV. Op 31 maart 2016 is hij tot DB-lid gekozen. De start van ODNV heeft de heer Polinder van dichtbij meegemaakt. Hij verving Rien Boukema in die tijd en is als

ODNV stimuleert bedrijven tot energiebesparing

7 september 2016

De toezichthouders van ODNV gaan steeds meer voorlichtend te werk om het naleefgedrag van bedrijven te verbeteren. Dit doen zij door ondernemers vooraf te informeren over (verplichte) energiebesparende maatregelen. Hiervoor is een flyer ontwikkeld die de toezichthouders meenemen bij de uitvoering van hun dagelijkse werk. De flyer dient als middel om het gesprek met de

Gelders Energie Akkoord ondertekend

22 juni 2016

Zo’n 100 Gelderse partijen ondertekenden op 17 maart 2016 een energieakkoord waarin een pakket maatregelen is opgenomen om de provincie te verduurzamen. Zo moeten in 2020 huurwoningen gemiddeld energielabel B hebben en 100.000 woningen energie opwekken. In 2050 moet de provincie klimaatneutraal zijn. Het Gelders Energie Akkoord is een initiatief van de Gelderse Natuur en

Maak kennis met de heer Jan Polinder, nieuw bestuurslid van ODNV

20 juni 2016

De heer Jan Polinder, wethouder in de gemeente Elburg, heeft de heer Rien Boukema opgevolgd als lid van het algemeen en dagelijks bestuur van ODNV. Op 31 maart 2016 is hij tot DB-lid gekozen. Polinder (42) is getrouwd en vader van twee kinderen. Wanneer kwam hij voor het eerst in aanraking met ODNV en welke

Landelijk brancheteam autodemontage

10 juni 2016

Het toezicht op autodemontagebedrijven, een gemeentelijke taak, wordt in de regio Noord-Veluwe uitgevoerd door ODNV. Theo Roelofs is namens ODNV voorzitter van het landelijke brancheteam autodemontage. Hij organiseert jaarlijks twee bijeenkomsten waarbij het delen van ervaringen (kennis en kunde) centraal staat. 2 juni vond in Harderwijk de eerste bijeenkomst van dit jaar plaats. De ochtend