Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Samen kom je verder, het is leuker en uitdagender

12 november 2018
Samen kom je verder, het is leuker en uitdagender

Veel van ons werk als ODNV kent een individuele component. Er wordt een vergunning verleend, een controle uitgevoerd, een advies gemaakt of de expertise voor een lastige juridische kwestie gevraagd. Als het druk is wordt de neiging alleen maar groter om vooral daarmee bezig te zijn. En dat terwijl er zoveel meer is!

Hoe zorg je er als team voor dat de afspraken met de gemeenten, zoals benoemd in de jaarprogramma’s gehaald worden? Hoe kijk je naar kwaliteit als team en kun je dat op een hoger plan brengen? Wat zijn de ambities die je wilt realiseren en hoe geef je daar gezamenlijk invulling aan? Bereiken we de achterliggende maatschappelijke doelen en wat vraagt dat extra? Welke ontwikkelingen zijn er waar je op wilt (moet?) anticiperen? Hoe laat je ieder in het team excelleren in wat hij/ zij het beste kan en het liefste doet? Hoe werk je met de teams samen?

Wij zijn er van overtuigd dat aandacht besteden aan het bovenstaande de toegevoegde waarde van ons werk doet toenemen. Daarnaast wordt het ook nog eens leuker want je blijft leren en anticiperen. Je werk wordt uitdagender. Daarom zijn we in 2018 begonnen met teamwerkplannen (TWP’s) en cyclisch werken. TWP’s zijn interne documenten waarin de teams afspreken met de programmamanager waar ze gezamenlijk verantwoordelijkheid voor willen nemen en wat ze daarvoor nodig hebben. De voortgang wordt maandelijks met het team gemonitord zodat kan worden bijgestuurd (cyclisch werken). Een TWP richt zich op een set herkenbare reguliere activiteiten, dan wel activiteiten die zich over een aantal jaar uitstrekken (Branchegericht werken of de Omgevingswet bijvoorbeeld). In het totaal zijn er nu 15 TWP’s waarbij medewerkers in meerdere TWP’s actief kunnen zijn. Het coördinatieteam wil hier vooral faciliterend en ondersteunend in zijn.

We zijn nu bijna een jaar onderweg en hebben de volgende ervaringen: het stimuleert het interne gesprek, openheid naar elkaar, het denken in mogelijkheden en nieuwe wegen, het geeft inzicht in de voortgang van activiteiten en in de waarde van onze sturingsinformatie. Het is ook wennen. Wennen om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het geheel terwijl je doorgaans de focus had op vooral je eigen werkafspraken. Wennen om ook te investeren in elkaar in plaats van vooral productie te draaien. Wennen als coördinatieteam om echt te luisteren en te ondersteunen vanuit vertrouwen.

In november volgen de evaluaties en starten we met de TWP’s voor 2019. Als het goed is merken de gemeenten en andere partners steeds meer dat we als ODNV verder groeien in toegevoegde waarde. Samenwerken gaat wat ons betreft verder dan intern; samenwerken doen we ook graag met collega’s van onze partners, want het is leuker, uitdagender en samen komen we verder.