Spring naar content

Sloop verstandig en doe voorzichtig met asbest

Veel mensen zijn nu in de gelegenheid om de schuur op te ruimen, het huis te verbouwen, het dak van de berging te vernieuwen of de zolder te isoleren. Vaak wordt niet direct aan slopen gedacht en worden de gezondheidsrisico’s van asbest te weinig herkent.

Wanneer na sloopwerkzaamheden asbestvezels worden ingeademd kan dit in het lichaam kanker veroorzaken. “Maar dat merken mensen pas gemiddeld na 40 jaar”, zegt Bas Wien toezichthouder van Omgevingsdienst Noord-Veluwe.

Controles

Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) toets alle binnengekomen sloopmeldingen en ziet toe op gemelde en niet-gemelde sloopactiviteiten (waaronder asbestverwijdering).

Hiermee willen wij voorkomen dat de regels onbewust worden overtreden en wij genoodzaakt zijn het werk stil te leggen en de overtreding over te dragen aan een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) voor strafrechtelijk onderzoek. De boetes voor het verwijderen van asbest zijn zeer hoog.

“Als particulier is het verstandig je goed beschermen tegen de vrijgekomen asbestvezel om het risico zo laag mogelijk te houden. Probeer het asbesthoudende materiaal zo min mogelijk te beschadigen. Gebruik beschermende kleding en goed sluitende adembescherming. Verpak het verwijderde asbest direct in stevig plastic folie en breng dit zo snel mogelijk naar een lokaal innamepunt”, aldus Bas Wien.

Voor vragen kunt u terecht bij het klantcontactcentrum van uw gemeente of bij ons. Op onze website kunt u naast onze contactgegevens ook informatie vinden over sloop en asbestverwijdering: https://www.odnoordveluwe.nl/onderwerp/asbest-odnv/.

Sloopmelding

Wanneer u een bouwwerk geheel of gedeeltelijk uit elkaar neemt bent u aan het slopen, wanneer bij die sloop meer dan 10 kuub sloopafval vrijkomt en/of wanneer u asbest uit het bouwwerk verwijderd, moet u een sloopmelding doen. Een bouwwerk kan bijvoorbeeld een kleine overkapping, schuur of de woning zijn.

De sloopmelding moet u digitaal doen via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

Asbestinventarisatie

Wanneer het bouwwerk is gebouwd vóór 1994 moet voor het starten van de sloopwerkzaamheden eerst de woning onderzocht worden op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Dit komt omdat tot 1994 het nog was toegestaan asbest in vele verschillende bouwmaterialen toe te passen. Dit onderzoek moet door een gecertificeerd bedrijf worden gedaan. Bij het indienen van de sloopmelding moet u het asbestinventarisatierapport toevoegen als bijlage.

“In een asbestinventarisatierapport wordt door een daarvoor gecertificeerd bedrijf vastgelegd om hoeveel- en welke soort asbest het gaat. Hoe dit bevestigd is en hoe het verwijderd moet worden. Daarmee wordt duidelijk of een particulier het asbest zelf mag verwijderen, of dat een daarvoor gecertificeerd bedrijf dat moet doen.”

Hecht of niet-hechtgebonden

In de regelgeving wordt onderscheid gemaakt tussen hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. “De hechtgebonden toepassing bestaat uit een hard materiaal waar de asbestvezels vaster in opgesloten zitten. Bijvoorbeeld golfplaten of rioleringsbuizen. De niet-hechtgebonden toepassing daarentegen is een zacht, makkelijk breekbaar materiaal waar meestal een hoger percentage asbest in zit”, licht Bas Wien toe.

Geschroefd of gespijkerd

Particulieren mogen kleine hoeveelheden asbest zelf verwijderen. De totale oppervlakte mag niet groter zijn dan 35 vierkante meter per perceel. De hechtgebonden asbesthoudende plaatmaterialen moeten met schroeven vastzitten aan de constructie, het asbesthoudende vloerzeil moet los liggen.

Hechtgebonden asbesthoudende materialen die op een andere manier zijn bevestigd, zoals gespijkerd, geniet, gelijmd of ingemetseld, of niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen moeten door een gecertificeerd bedrijf verwijderd worden.

Overige informatie
Gecertificeerde bedrijven kunt u vinden op de website: www.ascert.nl. Wij raden u aan om bij tenminste 3 bedrijven een richtprijs op te vragen.