Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Steeds meer actuele bedrijfsgegevens beschikbaar

7 september 2016
Steeds meer actuele bedrijfsgegevens beschikbaar

Om in de milieu-inspectie nog efficiënter te kunnen werken is ODNV druk bezig om alle object-, zaak- en documentgegevens van bedrijven binnen het werkgebied te actualiseren. Dit gebeurt binnen het project Informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten (I-GO). Deze informatievoorziening is aangesloten op het landelijke online dossier Inspectieview Milieu. De bedrijfsgegevens zijn te raadplegen door alle toezichthouders, handhavers en andere vakspecialisten in het omgevingsrecht.

Vanaf 1 juli levert ODNV de actuele gegevens van de bedrijven wekelijks aan bij I-GO voor het online dossier Inspectieview Milieu. Alle Gelderse omgevingsdiensten doen dit en het I-GO team voert hierover kwaliteitscontroles uit. Op deze manier voldoet ODNV met de andere Gelderse Omgevingsdiensten aan de verplichting om aan te sluiten op deze landelijke voorziening.

Samenwerking heeft meerwaarde

I-GO maakt het mogelijk dat alle informatie over bedrijven vanuit één plaats in Gelderland raadpleegbaar zijn. Dit versterkt het Gelderland-breed opereren en een gelijk speelveld. Het samen optrekken met de andere Gelderse omgevingsdiensten heeft een duidelijke meerwaarde voor de kwaliteit van de gegevens. Ook geeft het een kostenbesparing, doordat er maar één aansluiting met Inspectieview milieu hoeft te worden ingericht en betaald.