Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

1 oktober 2019
Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

Sinds 8 juli 2019 is in heel Nederland het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ van kracht. Het tijdelijk handelingskader betreft een reactie op het stagnerende grondverzet bij projecten in de grond-, weg- en waterbouw. Het tijdelijk toetsingskader is van kracht tot het lopende onderzoek naar PFAS is afgerond en een definitief toetsingskader kan worden vastgesteld.

Besluit bodemkwaliteit en overgangstermijn
Het nieuwe toetsingskader is verankerd in het besluit bodemkwaliteit. Voor bagger- en grondverzet is het verplicht om ook naar PFAS (en GenX) te onderzoeken. Tot 1 oktober 2019 kan bij grondverzet nog gebruikt worden gemaakt van bestaande onderzoeken waarbij voor 8 juli 2019 PFAS nog niet is meegenomen in de analyses.

Meer informatie
Het tijdelijke handelingskader en bijbehorende kamerbrief is terug te vinden op de website van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/08/tijdelijk-handelingskader-voor-hergebruik-van-pfas-houdende-grond-en-baggerspecie

Veel gestelde vragen over PFAS en grondverzet zijn te vinden op de website van Bodem+:
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-pfas/