Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Verzilver uw dak met zonnepanelen

11 november 2019
Verzilver uw dak met zonnepanelen

Met het project ‘Verzilver uw dak’ wil de provincie Gelderse ondernemers stimuleren om 600.000 m2 aan nieuwe zonnepanelen op bedrijfsdaken aan te leggen. Hiermee dragen ondernemers samen met de provincie bij aan een energieneutraal Gelderland in 2050.

Er zijn steeds meer bedrijven die overgaan tot de installatie van zonnepanelen op hun dak. Door gebrek aan tijd en kennis bij ondernemers blijft een groot deel van daken nog steeds onbenut. De provincie wil ondernemers stimuleren een zogenoemde SDE+ subsidie aan te vragen voor kansrijke zonneprojecten én ondernemers die al een dergelijke subsidie hebben aangevraagd, helpen bij het verder ontwikkelen van hun initiatief. Een SDE+ subsidie is een speciale subsidie die de Nederlandse overheid beschikbaar stelt aan zowel bedrijven als instellingen die hernieuwbare energie produceren of van plan zijn om hernieuwbare energie te produceren. De afkorting SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie.

Hoe doet de provincie dat?
Drie bureaus zijn actief op zoek naar bedrijven met een geschikt dak dat voldoet aan de benodigde randvoorwaarden voor een succesvolle SDE+-aanvraag (in de najaarsronde van 2019 en de voorjaarsronde van 2020) en kansrijke realisatie.

Daarnaast heeft de provincie samen met Oost NL de Groeiversneller Zon ontwikkeld. Dit is een voucherregeling voor ondernemers die al SDE+-subsidie toegekend hebben gekregen. Met deze voucher kunnen ondernemers ontzorgd en ondersteund worden in het verdere traject tot realisatie. Denk aan technisch advies over de dakbelasting of de netaansluiting, begeleiding bij het offertetraject of advies over de financiering.

Meer informatie?
Kom je in je werk bedrijven tegen die over het plaatsen van zonnepanelen denken? Tip hen dan over de voucherregeling Groeiversneller Zon. Men kan contact opnemen met Jolanda Berntsen (projectassistente) of Liane van der Veen (teammanager Energy) van Oost NL via 088 667 01 00 of via degroeiversnellerzon@oostnl.nl. Meer informatie over de regeling vindt u (vanaf 8 juli) op www.oostnl.nl/zon.

Wilt u meer algemene informatie over het project? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Roy Ellenbroek via r.ellenbroek@gelderland.nl of 06 54696893. Op de site van de provincie Gelderland vindt u meer informatie over het project en de bureaus die u kunnen helpen.

Kijk op www.gelderland.nl/verzilveruwdak.