Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Viermaandsrapportage 2017: productie verloopt volgens planning

19 juni 2017
Viermaandsrapportage 2017: productie verloopt volgens planning

Vanaf dit jaar bestaat onze rapportagecylus uit een vier-, acht- en twaalfmaandsrapportage (jaarverslag). Het algemene beeld is dat onze productie in de eerste vier maanden van 2017 volgens planning verloopt.

Toezicht en handhaving

De uitvoering van het handhavingsprogramma blijft met 22% wat achter op schema. Het totaal aan uitgevoerde controles bedraagt 28% van het geplande aantal controles voor 2017. In de eerste vier maanden zijn er meer sloopmeldingen ontvangen dan verwacht.

Vergunningverlening

De aantallen vergunningprocedures en meldingen die zijn afgehandeld is met 229 naar rato vergelijkbaar met het eerste kwartaal in 2016. Daarmee liggen deze aantallen voor het tweede achtereenvolgende jaar fors hoger (50%) dan voorgaande jaren.

De afhandeltijd van de meldingen Activiteitenbesluit en Advisering uitgebreide vergunning is ten opzichte van de vorige kwartalen gelijk gebleven. 80% van de procedures wordt binnen de afgesproken termijnen afgehandeld. De tijdigheid van de advisering binnen reguliere procedures blijft wat achter.

Advies

In de eerste vier maanden van 2017 zijn meer uren in het pakket 3 gemaakt dan op basis van de jaarplanning te verwachten. De rapportage wordt apart met de gemeente doorgesproken.