Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Vuurwerkcontroles

12 november 2018
Vuurwerkcontroles

Ieder jaar voert het vuurwerkteam van ODNV controles uit bij vuurwerkverkooppunten. Dit team bestaat uit een aantal milieutoezichthouders die deskundig zijn in de eisen omtrent de opslag- en verkoop van vuurwerk.  Voor effectief toezicht en om de overlast voor ondernemers te beperken,
worden alle locaties waar vuurwerk wordt opgeslagen en/of verkocht, projectmatig bezocht.

Administratieve controle
De laatste jaren zijn bij de opslag- en verkoop van vuurwerk geen grote overtredingen geconstateerd. Om het toezicht zo effectief mogelijk te laten verlopen is in 2014 besloten het bezoek aan de locaties waar vuurwerk wordt opgeslagen en/of verkocht in november te laten vervallen.

In 2018 vervalt, net als in de voorgaande jaren, de controle in november. Dit betekent niet dat er geen (administratief) toezicht wordt gehouden op de opslag- en verkoop van vuurwerk. Om te voorkomen dat tijdens de drukke verkoopdagen de administratie (keuringen) gecontroleerd moet worden, hebben alle verkooppunten begin oktober 2018 een brief gekregen met het verzoek de certificaten en rapportages van de verschillende keuringen naar ODNV te sturen.

Toezicht tijdens verkoopdagen
Tijdens de verkoopdagen wordt er net als voorgaande jaren gecontroleerd. Als de certificaten en rapportages niet toegestuurd zijn en daardoor niet door ons vooraf beoordeeld, dan vindt deze beoordeling tijdens de verkoopdagen plaats.

Nacontrole
In februari kan een nacontrole plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de bevindingen tijdens de verkoopdagen. In veel gevallen is een nacontrole niet noodzakelijk omdat na de verkoopperiode de ondernemer het vuurwerk weer afvoert.

Nut en noodzaak
De gesprekken tussen de toezichthouders en de ondernemers die vuurwerk verkopen, verlopen over het algemeen soepel. Het grootste deel van deze ondernemers ziet het nut in van de controles. Ze begrijpen dat ze zorgvuldig te werk moeten gaan met het vuurwerk. Omdat de ondernemers weten dat ze ieder jaar weer controlebezoek krijgen van een toezichthouder, hebben ze de zaken over het algemeen goed op orde. De hoge controlefrequentie van de afgelopen jaren heeft dus zeker een positief effect gehad.

Als u meer wilt weten, neem vooral contact op met het team vuurwerkcontroles ODNV, via info@odnv.nl.