Advisering

Advisering

Wat kunnen wij voor u betekenen? U kunt bij onze specialisten terecht voor advisering over onderstaande onderwerpen.

  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving.
  • Beleidsadviezen, milieuprojecten, milieuonderzoek, wettelijke toetsing en advisering bij ruimtelijke plannen.
  • Leefbaarheidsprojecten.
  • Diensten op het gebied van milieuplanologie, bodem en ondergrond, geluidsoverlast, luchtkwaliteit, licht, externe veiligheid, duurzaamheid, klimaat en energie.
  • Juridische zaken, klachtenafhandeling, beleidstaken en bouwplantoetsing op het gebied van bodem, akoestiek en gebruiksontheffingen.

Meer weten?

Bekijk alle onderwerpen.