Asbest

Asbest op een openbaar terrein

Als u asbest op een openbaar terrein vindt, bent u verplicht dit te melden bij uw gemeente doen via het Omgevingsloket Online.

De gemeente kan, als dat noodzakelijk is, het asbest verwijderen. De gemeente kan ook beslissen om onderzoek te verrichten naar de mate van verontreiniging.