Bodem

Bodem

Om te zorgen dat we zorgvuldig met de bodem omgaan, heeft de overheid regels opgesteld. Deze regels staan in de Wet bodembescherming. U kunt met deze wet te maken krijgen als u bijvoorbeeld een huis/bedrijfspand wilt bouwen of kopen, grond wilt afvoeren of als u een ondergrondse tank in uw tuin heeft. ODNV ziet toe op de naleving van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit.

Archeologie

De Noord-Veluwe heeft een rijke geschiedenis. In de bodem is deze geschiedenis dan ook nog terug te vinden. ODNV voert geen taken op het gebied van archeologie uit. Deze taken zijn ondergebracht bij Samenwerking Noord-Veluwe (SNV).

Asbest

Mensen vinden regelmatig resten van asbesthoudende materialen terug in de bodem, bijvoorbeeld stukken plaatmateriaal. Het is belangrijk dat het asbest wordt verwijderd, om verdere verspreiding te voorkomen en de risico’s voor mens en milieu te beperken.

Bodemonderzoek

Het doel van een bodemonderzoek is om vast te stellen of er een bodemverontreiniging op een perceel aanwezig is. U laat een bodemonderzoek uitvoeren bij bijvoorbeeld de (ver)koop of bouw van een huis of bedrijfspand.

Hergebruik grond en bouwstoffen

Na een verbouwing of tuinaanleg heeft u soms grond over. Wat kunt of moet u hiermee doen?

Ondergrondse tanks

Voor 1970 werd voor het verwarmen van woningen en bedrijfspanden veel gebruik gemaakt van huisbrandoliestook. Deze brandstof werd opgeslagen in ondergrondse tanks. Heeft u een ondergrondse tank op uw perceel, dan moet u dit melden bij uw gemeente. Als u de tank niet meer gebruikt bent u verplicht deze door een erkend bedrijf te laten verwijderen.