Bodem

Asbest

Mensen vinden regelmatig resten van asbesthoudende materialen terug in de bodem, bijvoorbeeld stukken plaatmateriaal. Want asbest werd vroeger veel gebruikt in bedrijfsgebouwen, woningen en producten. Het is belangrijk dat het asbest wordt verwijderd, om verdere verspreiding te voorkomen en de risico’s voor mens en milieu te beperken.

Lees meer over asbest.