Bodem

Bodemonderzoek

Het doel van een bodemonderzoek is om vast te stellen of er een bodemverontreiniging op een perceel aanwezig is. U laat een bodemonderzoek uitvoeren bij bijvoorbeeld de (ver)koop of bouw van een huis of bedrijfspand. Ook voor een omgevingsvergunning moet u soms een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Onroerend goed (ver)kopen

Bodemverontreiniging kan invloed hebben op de waarde van onroerend goed. Bij een taxatie is de bodemkwaliteit daarom een aandachtspunt. Bij uw gemeente kunt u gegevens opvragen over de bodemkwaliteit en het historisch gebruik van een perceel. Soms zijn er aanwijzingen dat de bodem van een perceel verontreinigd is. De verkoper is in deze situatie verplicht dit te melden aan mogelijke kopers.

Bouwen

De gemeente vraagt bij een omgevingsvergunning voor bouwen meestal om een verkennend bodemonderzoek om te beoordelen of er sprake is van verontreinigde grond. Soms is de bodem door verontreiniging niet geschikt voor het geplande gebruik, zoals woningbouw. ODNV beoordeelt de bodemonderzoeken en adviseert de gemeente.

Erkend bodemonderzoek

Als u een bodemonderzoek wilt laten uitvoeren kunt u controleren of u te maken heeft met een erkende bodemintermediair. Als dit niet het geval is, kunnen wij dit onderzoek niet accepteren voor een omgevingsvergunning. RWS leefomgeving publiceert een lijst met erkende bodemintermediairs.

Bodemsanering

Bodemsanering is noodzakelijk als het verontreinigde terrein niet meer geschikt is voor het huidige of geplande gebruik. Bewoners van een huis zijn verplicht om de bodemverontreiniging die ze rond hun huis veroorzaken zelf te saneren. Bewoners die een ondergrondse olietank vinden in de buurt van hun huis, moeten dit melden bij uw gemeente en de tank laten verwijderen.

Meer weten?

Meer informatie over bodemverontreiniging en bodemsanering vindt u op de website van de Rijksoverheid.