Bodem

Hergebruik grond en bouwstoffen

Na een verbouwing of tuinaanleg heeft u soms grond over. Wat kunt of moet u hiermee doen? Binnen uw eigen perceel mag u deze grond vrij hergebruiken. Maar u mag de grond niet zomaar aan iemand anders geven. Degene die de grond gaat hergebruiken, heeft namelijk te maken met het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bodemkwaliteit regelt onder welke voorwaarden u grond, bagger en steenachtige bouwstoffen buiten mag (her)gebruiken.

De kern van het Besluit bodemkwaliteit is dat grond, bagger en steenachtige materialen (bijvoorbeeld bakstenen, dakpannen en puingranulaat) een beperkte hoeveelheid vervuilende stoffen mogen bevatten. Dit toont u aan met een kwaliteitsverklaring.

Meldingsplicht

Als u ergens grond toepast, is de kans groot dat u dit moet melden. Dit kan via het landelijke Meldpunt bodemkwaliteit.

Informatie over bodemkwaliteit

Informatie over de bodemkwaliteit en het historisch gebruik van uw perceel vindt u bij uw gemeente. Aan de hand van de beschikbare gegevens adviseert de gemeente of nader kwaliteitsonderzoek nodig is. Een lijst met erkende bedrijven voor bodemonderzoek vindt u op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Meer weten?

Bent u van plan om grond of bouwstoffen te hergebruiken en weet u niet zeker of en waar u dit moet melden? Controleer dit dan bij Meldpunt bodemkwaliteit of neem contact met ons op.