Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Branche informatie

“Door slimmer met informatie om te gaan bereiken we een groter effect met ons toezicht”

Iedere vorm van toezicht is gericht op een verbetering van het naleefgedrag. Om het effect van ons toezicht te vergroten, is ODNV gestart met branchegericht toezicht. Het branchegericht toezicht is een instrument om de aanpak van bedrijven een kwaliteitsimpuls te geven. Dit wil zeggen het naleefgedrag vergroten en de veelvoorkomende overtredingen te verlagen. Het ene bedrijf is het andere niet en datzelfde geldt ook voor de ondernemers. Ook verschilt het naleefgedrag per branche.

Automotive

Vanuit het Brancheplan Automotive heeft ODNV gewerkt aan het ontwerpen en ontwikkelen van een infographic voor garagebedrijven. Deze infographic bevat informatie over: