Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren om te werken aan een beter milieu. Helemaal vrijblijvend is duurzaam ondernemen niet. In de Wet milieubeheer staan regels voor energiebesparing, waterbesparing, vervoermanagement en afvalpreventie. Uiteraard kunt u als bedrijf meer doen dan de wet voorschrijft. Op de langere termijn leveren investeringen in duurzaamheid ook een financieel voordeel op.

Afvalpreventie

Minder afval betekent minder milieubelasting en lagere kosten voor afvalverwerking voor uw bedrijf. De hoeveelheid afval die uw bedrijf produceert, bepaalt of er extra regels gelden.

Energiebesparing

Ondernemers hebben een grote rol in de opgave om in 2050 energieneutraal te zijn. Samen met de branchepartijen heeft de Rijksoverheid het treffen van energiebesparende maatregelen door bedrijven verplicht gesteld. Treft u deze maatregelen, dan is het kostenbesparend voor uw bedrijf én goed voor het milieu.

Energieke Noord-Veluwse Bedrijven

ODNV neemt deel aan het regionale project ‘Energieke Noord-Veluwse Bedrijven’. Het project biedt ondernemers de mogelijkheid om de kansen die energiebesparing biedt, met beide handen aan te grijpen en er concreet werk van te maken.

Klimaatneutrale regio

De gemeenten op de Noord-Veluwe hebben gemeenschappelijk de ambitie uitgesproken om voor 2050 klimaatneutraal te zijn. De ondersteuning van de gemeenten bij de uitvoering ligt voornamelijk bij Regio Noord-Veluwe.

Vervoermanagement

Als uw bedrijf meer dan vijftig werknemers heeft, bent u verplicht om maatregelen te nemen op het gebied van vervoermanagement. Voorbeelden hiervan zijn het voorzien in goede fietsenstallingen en een fietsvergoeding voor werknemers.

Waterbesparing

Om de milieubelasting te beperken dient er waar mogelijk zuinig te worden omgesprongen met water.