Duurzaam ondernemen

Energiebesparing

Ondernemers hebben een grote rol in de opgave om in 2050 energieneutraal te zijn. Samen met de branchepartijen heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het treffen van energiebesparende maatregelen door bedrijven verplicht gesteld. Treft u de erkende energiebesparende maatregelen, dan is het kostenbesparend voor uw bedrijf én goed voor het milieu.

Wanneer maatregelen treffen?

De maatregelen die een bedrijf volgens de wet moet nemen, hangen samen met het jaarlijks energieverbruik. Boven een bepaald energieverbruik gelden extra regels.

  • Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas per jaar? Dan is uw bedrijf verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die uw bedrijf in vijf jaar kan terugverdienen. U voldoet aan deze verplichting als u de maatregelen uit de erkende maatregelenlijst heeft genomen.
  • Is er geen erkende maatregelenlijst voor uw bedrijfstak beschikbaar en uw bedrijf verbruikt meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of 75.000 m3 aardgas per jaar? Dan kunnen wij uw bedrijf verplichten om een energiebesparingsonderzoek te laten uitvoeren. Aan de hand daarvan stelt u een uitvoeringsplan op, voor de maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Regionaal project gericht op ondernemers

ODNV neemt deel aan het regionale project Energieke Noord-Veluwse Bedrijven. Het project biedt ondernemers de mogelijkheid om de kansen die energiebesparing biedt, met beide handen aan te grijpen en er concreet werk van te maken.

Bouwregelgeving

Ook in de bouwregelgeving vindt u eisen voor energiebesparing. Deze eisen wijken echter gedeeltelijk af van de eisen die in de Wet milieubeheer staan. Het is daarom belangrijk om bij nieuwbouw of renovatie van uw bedrijf contact op te nemen met ons voor afstemming. Zo voorkomt u dat uw bedrijf na de bouw niet blijkt te voldoen aan de eisen van de Wet milieubeheer.

Maak gebruik van de kennisbank van InfoMil

U kunt ook gebruik maken van de kennisbank van InfoMil. De databank stelt informatie beschikbaar over veel toegepaste energiebesparende maatregelen.