Duurzaam ondernemen

Energieke Noord-Veluwse Bedrijven

Steeds meer bedrijven kiezen voor een energiezuinige bedrijfsvoering. Dat is niet zo vreemd, want energiebesparing levert substantiële kostenbesparingen op. En er zijn nog veel meer voordelen. Heeft u ze al ontdekt?

Het Noord-Veluws Ondernemers Overleg, Innovatiehuis De Diamant, VNO-NCW Midden, Rabobank, St. Energieke Regio, IGEV, ODNV, het Gelders Energieakkoord en de provincie Gelderland hebben de handen ineengeslagen voor het project ‘Energieke Noord-Veluwse Bedrijven’. Het project biedt u de mogelijkheid om de kansen die energiebesparing biedt, met beide handen aan te grijpen en er concreet werk van te maken.

Doe mee en laat u onafhankelijk adviseren over isolatie, verlichting, verwarming, ventilatie en andere technische installaties. Krijg ook advies over het zelf opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Bijkomend voordeel: als u het advies ter harte neemt, voldoet uw bedrijf minimaal aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van energiebesparing.

Ontdek de voordelen en schrijf u in op www.igev.nl/energiekebedrijven.