Duurzaam ondernemen

Klimaatneutrale regio

De gemeenten op de Noord-Veluwe hebben gemeenschappelijk de ambitie uitgesproken om voor 2050 klimaatneutraal te zijn. Een interactief traject heeft geleid tot een regionale routekaart, die laat zien hoe de klimaatneutrale regio er uiteindelijk uitziet en welke acties er op korte en lange termijn noodzakelijk zijn om dit te realiseren.

De ambitie van de regio Noord-Veluwe is in lijn met de provinciale ambities in het Gelders Energieakkoord, de landelijke afspraken in het SER Energieakkoord en de mondiale afspraken tijdens de klimaattop Parijs in het Klimaatakkoord. Al deze afspraken hebben gemeen dat in 2050 (en soms al eerder) al onze energie uit duurzame bronnen komt.

Meer weten?

  • Regio-Noord-Veluwe: routekaart naar een klimaatneutrale regio.
  • Veluwe Duurzaam: energieloket en platform waar inwoners en bedrijven terecht kunnen voor vraag en aanbod op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.