Geluid

Geluid

Geluid kan een impact op de omgeving hebben. Daarom zijn bedrijven in bepaalde gevallen verplicht om geluidsbeperkende maatregelen te treffen. Ook particulieren moeten soms maatregelen nemen die het geluid beperken. Namens de gemeenten en de provincie Gelderland stelt ODNV voorschriften op en controleert of bedrijven en particulieren zich aan de voorschriften houden.

Bouwlawaai en slopen

Tijdelijke bouwwerkzaamheden kunnen zorgen voor geluidshinder voor omwonenden. Voordat u begint met eventuele bouwwerkzaamheden moet u een aanvraag indienen bij uw gemeente.

Evenementen

De evenementenvergunning stelt onder meer voorwaarden aan het geluidsniveau en de duur van bijvoorbeeld een optreden van een band in de openlucht.

Verbouw of nieuwbouw woning

Als u een nieuwe woning wilt bouwen, zult u in veel gevallen een geluidsonderzoek uit moeten laten voeren. De gemeente kan u hierover informeren. ODNV beoordeeld het uitgevoerde onderzoek.