Geluid

Bouwlawaai en slopen

Tijdelijke bouwwerkzaamheden kunnen zorgen voor geluidshinder voor omwonenden. Voordat u begint met eventuele bouwwerkzaamheden moet u een aanvraag indienen bij uw gemeente. Aan de hand van de aanvraag bepalen wij welke maatregelen u moet nemen, hoe omwonenden geïnformeerd moeten worden en hoe lang de geluidshinder mag duren.

Ook als u gaat slopen, moet u een melding doen bij uw gemeente via het Omgevingsloket Online. Voor een mobiele installatie waarmee bouw- en sloopafval wordt gebroken, geldt het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. Een melding dat u een mobiele puinbreker wilt gaat gebruiken, moet u eveneens bij uw gemeente indienen.

Aan de hand van de aanvraag of melding bepaalt ODNV welke maatregelen u moet nemen, hoe omwonenden geïnformeerd moeten worden en hoe lang de geluidshinder mag duren.