Geluid

Evenementen

Als u een evenement wilt organiseren, moet u bij uw gemeente een evenementenvergunning aanvragen of een melding van het evenement doen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw gemeente.

De evenementenvergunning stelt onder meer voorwaarden aan het geluidsniveau en de duur van bijvoorbeeld een optreden van een band in de openlucht. De organisator van een evenement is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geluidsnormen. ODNV kan controleren of de geluidsnormen niet worden overschreden.