Bouwen en verbouwen

Verbouw of nieuwbouw woning

Als u een nieuwe woning wilt bouwen, zult u in veel gevallen een geluidsonderzoek uit moeten laten voeren. Uw gemeente kan u hierover informeren. ODNV beoordeelt het uitgevoerde onderzoek.

Uit het onderzoek kan blijken dat u maatregelen moet nemen. Als u de woning dichtbij een drukke weg wilt bouwen, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat u een geluidsscherm moet plaatsen. In andere gevallen moet u wellicht de gevels extra tegen geluid isoleren. Het Bouwbesluit geeft hiervoor minimale eisen, maar u kunt het comfort in uw woning verbeteren door extra maatregelen te nemen. Als u deze maatregelen direct bij de bouw toepast, dan blijven de kosten beperkt.

In veel gevallen is het volgens het Bouwbesluit niet nodig om maatregelen te treffen als u een bestaande woning verbouwt of herbouwt. Als u vlak bij het spoor of een drukke weg woont, dan is dit echter een goed moment om uw woning extra te isoleren en het wooncomfort te verbeteren.