Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Een goede luchtkwaliteit is van belang voor de gezondheid. Daarom zijn er normen vastgesteld voor verschillende stoffen. De Nederlandse regelgeving voor luchtkwaliteit is gebaseerd op Europese richtlijnen. Rijksoverheid, provincies en gemeenten moeten er samen voor zorgen dat de Europese normen niet worden overschreden. Dit is vastgelegd in de Wet milieubeheer.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgericht. Dit is een samenwerkingsprogramma van de Rijksoverheid en lokale overheden.