Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Een goede luchtkwaliteit is van belang voor de gezondheid. Daarom zijn er normen vastgesteld voor verschillende stoffen. Rijksoverheid, provincies en gemeenten moeten er samen voor zorgen dat de Europese normen niet worden overschreden. Dit is vastgelegd in de Wet milieubeheer.

Geur

Geurhinder kan leiden tot klachten. De belangrijkste bronnen van geurhinder zijn de intensieve veehouderij en de industrie. Hierop is verschillende wetgeving van toepassing. ODNV voert geuronderzoek uit naar de uitstoot van geur, de verspreiding ervan en de geurbelasting op plekken waar mensen verblijven. Ook adviseert ODNV over het aspect geur bij omgevingsvergunningen milieu en het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Houtstook, openhaarden en kachels

Het stoken van hout of barbecueën met houtskool of briketten, is gezellig, maar erg slecht voor de luchtkwaliteit. Wanneer er rook blijft hangen, kan dit veel overlast geven in de buurt, maar ook is het slecht voor uw eigen gezondheid.

Luchtverontreiniging

Luchtverontreiniging kan ontstaan door gemotoriseerd verkeer, industriële en agrarische inrichtingen in de omgeving. Maar vervuilende activiteiten op grote afstand veroorzaken ook luchtverontreiniging.