Luchtkwaliteit

Luchtverontreiniging

Luchtverontreiniging kan ontstaan door gemotoriseerd verkeer, industriële en agrarische inrichtingen in de omgeving. Maar vervuilende activiteiten op grote afstand veroorzaken ook luchtverontreiniging.

In delen van Nederland zijn fijn stof (PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide de stoffen waarvoor de normen regelmatig overschreden worden. In de regio Noord-Veluwe voldoet de luchtkwaliteit over het algemeen aan de normen. Echter, vanuit gezondheidsperspectief is het beter om te streven naar lagere concentraties dan de normen toestaan. ODNV toetst de aanvragen voor Omgevingsvergunningen op het aspect luchtkwaliteit en geeft advies bij ruimtelijke plannen.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgericht. Dit is een samenwerkingsprogramma van de Rijksoverheid en lokale overheden.