Milieuklachten

Milieuklachten

Ervaart u overlast van afval, stank, lawaai, etc.? Dan kunt u een milieuklacht indienen bij uw gemeente. In veel gevallen behandelt ODNV uw klacht.

Klachten over bedrijven

U kunt uw milieuklacht over een bedrijf melden bij uw gemeente. In veel gevallen is ODNV de instantie die uw klacht, namens uw gemeente, behandelt.

Klachten vliegverkeer

Ervaart u geluidsoverlast van vliegverkeer? Dan kunt u terecht bij de provincie of bij Defensie.

Klachten water

Voor meldingen en klachten over (oppervlakte)water kunt u terecht bij Waterschap Vallei en Veluwe.