Milieuklachten

Klachten over bedrijven

U kunt als inwoner van de gemeente een milieuklacht hebben over een bedrijf in uw buurt. Hierbij valt te denken aan geluid-, geur-, rook- of stofoverlast. Deze klachten kunt u rechtstreeks melden bij uw gemeente. In veel gevallen is ODNV de instantie die uw klacht, namens uw gemeente, behandelt.

Raadpleeg de website van uw gemeente om een milieuklacht in te dienen.

Wat gebeurt er met uw klacht?

  • De gemeente registreert uw klacht en geeft deze aan ons door.
  • Na ontvangst nemen wij direct contact met u op om de afhandeling van uw klacht af te stemmen.
  • U ontvangt van ons een terugkoppeling. Het kan zijn dat uw klacht dan al is opgelost, maar het kan ook zijn dat er aanvullende acties zijn uitgezet (bijvoorbeeld een controle of een onderzoek).