Milieuwetgeving voor bedrijven

Milieuwetgeving voor bedrijven

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn grotendeels vastgelegd in de Wet milieubeheer. Deze regels gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem en zijn er om het milieu te beschermen.

Activiteitenbesluit

Wilt u een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een melding Activiteitenbesluit moet doen of omgevingsvergunning milieu moet aanvragen. Dit hangt af van uw type bedrijf.

Melding ongewoon voorval

Een brand, explosie, bodemverontreiniging, een ongeval. Dit zijn voorbeelden van ongewone voorvallen. Bedrijven zijn verplicht ongewone voorvallen te melden.