Milieuwetgeving voor bedrijven

Melding ongewoon voorval

Een brand, explosie, bodemverontreiniging, een ongeval. Dit zijn voorbeelden van ongewone voorvallen; incidenten of afwijkingen van de reguliere bedrijfsvoering.

Melding doen

Bedrijven moeten een ongewoon voorval melden bij het bevoegd gezag. Dit kan de provincie, uw gemeente of het Waterschap zijn. Bij een acute situatie dient u het voorval te melden bij S@men, het meldingsloket van de provincie Gelderland.