Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingswet

Samenwerkingsvisie

De Omgevingswet heeft gevolgen voor het takenpakket van onze Omgevingsdienst. Samen met onze regiogemeenten, GGD en VNOG  hebben we in 2018 de samenwerkingsvisie Omgevingswet ODNV opgesteld. Deze samenwerkingsvisie laat zien hoe we ons samen met onze….