Vergunningverlening

Vergunning aanvragen voor bedrijven

Wilt u een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een melding Activiteitenbesluit moet doen of omgevingsvergunning milieu moet aanvragen. Dit hangt af van uw type bedrijf.

Het Activiteitenbesluit deelt uw bedrijf in één van de volgende drie typen in, afhankelijk van de mate van milieubelasting van uw bedrijfsactiviteiten:

  • Type A: het bedrijf belast het milieu niet of weinig. Voor dit type gelden de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding Activiteitenbesluit te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen.
  • Type B: het bedrijf belast het milieu aanzienlijk en valt daarom onder de werking van het Activiteitenbesluit. Bedrijfsactiviteiten moeten gemeld worden bij de gemeente. Dit moet gedaan worden bij het starten, wijzigen of uitbreiden van het bedrijf.
  • Type C: bedrijven in deze categorie belasten het milieu omvangrijk. Deze bedrijven hebben een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig van de gemeente, de provincie of het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Melding doen

U kunt uw melding Activiteitenbesluit doen via de Melding en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). U hebt hiervoor e-herkenning nodig. De AIM geeft aan welke voorschriften op een bedrijf van toepassing zijn en geeft een pakket op maat en een bijbehorende checklist.

De AIM geeft ook aan of een omgevingsvergunning milieu of omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig is. Het aanvragen van de omgevingsvergunning of de OBM kan bij uw gemeente via het Omgevingsloket Online.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over het Activiteitenbesluit op de website van Infomil. Mocht u na het invullen van de module nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ODNV.