Water

Lozen van (grond)water

Wilt u (grond)water lozen? Dan bent u verplicht dit te melden.

Wanneer u als bedrijf (grond)water wilt lozen, moet u dit melden bij uw gemeente via het Omgevingsloket Online. U meldt onder andere de hoeveelheid, locatie en startdatum van de lozing. Doet u een lozing vanuit een bedrijf die onder het Activiteitenbesluit valt, dan kunt u dit doen via www.aimonline.nl.

Aanspreekpunt?

Voor lozingen op de riolering (indirecte lozing) en op de bodem zijn gemeenten het bevoegde gezag en is ODNV uw aanspreekpunt. Voor vragen over het onttrekken van grondwater en lozen in oppervlaktewater kunt u terecht bij uw waterschap.