Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Over ons

Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) draagt bij aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. In opdracht van de gemeenten en de provincie Gelderland verstrekken onze vergunningverleners omgevingsvergunningen en zien onze toezichthouders erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid). Daarnaast adviseren onze experts o.a. onze partners over verschillende (milieu)onderwerpen, zoals energie, bodem, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, lucht, geluid en externe veiligheid.

In onderstaande video een kleine impressie van wat wij doen.
Video

Onze partners

Ons bestuur

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van onze partners. Het algemeen bestuur stelt de begroting, jaarrekening en verordeningen vast. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten die door het algemeen bestuur worden genomen.

Leden dagelijks bestuur

 • Mevrouw A.C. (Lyda) Sneevliet-Radstaak: voorzitter, Elburg
 • De heer B. (Ben) Engberts, Oldebroek
 • De heer G. (Bert) Koops, Putten
 • De heer M.E. (Marcel) Companjen, Harderwijk

Leden algemeen bestuur

 • De heer P. (Peter) Kerris, Provincie
 • Mevrouw A.C. (Lyda) Sneevliet-Radstaak, Elburg
 • De heer L.A. (Leo) van der Velden, Ermelo
 • De heer M.E. (Marcel) Companjen, Harderwijk
 • Mevrouw C. (Carla) Broekhuis, Hattem
 • Mevrouw Y. (Yasemin) Cegerek, Heerde
 • De heer J. (Jaap) Groothuis, Nunspeet
 • De heer B. (Ben) Engberts, Oldebroek
 • De heer G. (Bert) Koops, Putten
 • De heer P.J.M.J. (Peter) Verhoeven, ODNV

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De vergaderdata en vergaderstukken zijn op te vragen via communicatie@odnv.nl of via het centrale nummer: 0341 474 300.

Ons coördinatieteam

 • De heer P.J.M.J. (Peter) Verhoeven: directeur
 • De heer M.H.M.P. (Martin) van der Meirsch: relatiemanager
 • De heer J.I.C. (Joannes) van Deutekom: resourcemanager
 • De heer W.A.A. (Walter) Klerks: programmamanager

Vacatures

ODNV publiceert vacatures via Werken bij Gelderse omgevingsdiensten en Werken in Gelderland.

Gelderse omgevingsdiensten werken samen

ODNV werkt intensief samen met de zes andere omgevingsdiensten in Gelderland. Gezamenlijk vormen wij de Gelderse Omgevingsdiensten.

Privacyverklaring

Privacyverklaring Omgevingsdienst Noord Veluwe

Toegankelijkheidsverklaring

Gelderse Omgevingsdiensten willen zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Deze verklaring geldt voor de website www.odnv.nl.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. In april van 2018 heeft er een quickscan plaatsgevonden door Firmground. Op dit moment zijn wij bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid op basis van onder andere deze quickscan.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?
Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.