Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Over ons

Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) draagt bij aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. In opdracht van de gemeenten en de provincie Gelderland verstrekken onze vergunningverleners omgevingsvergunningen en zien onze toezichthouders erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid). Daarnaast adviseren onze experts o.a. onze partners over verschillende (milieu)onderwerpen, zoals energie, bodem, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, lucht, geluid en externe veiligheid.

Onze partners

Ons bestuur

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van onze partners. Het algemeen bestuur stelt de begroting, jaarrekening en verordeningen vast. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten die door het algemeen bestuur worden genomen.

Leden dagelijks bestuur

 • De heer P. (Pieter) Teeninga: algemene representatie en voorlichting, Gelders Stelsel en samenwerking OVIJ;
 • De heer J. (Jan) Polinder: financiën
 • De heer J.W. (Jan Willem) Wiggers: P&O

Leden algemeen bestuur

 • De heer A.A.J. (André) Baars
 • De heer G.J. (Fred) de Graaf
 • De heer G. (Gert) van den Berg
 • De heer H. (Harm) Westerbroek
 • De heer G. (Gerbert) Priem
 • Mevrouw B.E.M. (Bea) Schouten

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De vergaderdata en vergaderstukken zijn op te vragen via communicatie@odnv.nl of via het centrale nummer: 0341 474 300.

Ons coördinatieteam

 • De heer P. (Peter) Verhoeven: directeur
 • De heer M. (Martin) van der Meirsch: relatiemanager
 • De heer J. (Joannes) van Deutekom: resourcemanager
 • De heer S. (Sven) Wouters: programmamanager

Vacatures

ODNV publiceert vacatures via Werken in Gelderland.

Gelderse omgevingsdiensten werken samen

ODNV werkt intensief samen met de zes andere omgevingsdiensten in Gelderland. Gezamenlijk vormen wij de Gelderse Omgevingsdiensten.